اولین مدرسه اسکی تهران به هیات این استان واگذار شد

اولین مدرسه اسکی شهر تهران باهدف ارتقا سطح آموزش اسکی و جذب علاقمندان به ورزش اسکی به هیات اسکی استان تهران واگذارشد.

به گزارش خبرگزاری" مهر" رییس هییت اسکی استان تهران گفت: پس ازچند سال وقفه دراداره تنها مدرسه اسکی شهرتهران با ایجاد تعامل بین شرکت تله کابین توچال وهیات اسکی مقررشد تا اداره این مدرسه توسط هیات اسکی استان تهران صورت پذیرد.
مرتضی ساوه شمشکی گفت: به همین خاطر طی حکمی پیام نظربعنوان رییس مدرسه اسکی توچال منصوب شد وپایگاه اسکی بازان شهرتهران ازاین پس با برگزاری کلاسها ومسابقات مختلف درپیست اسکی توچال موجب ارتقاء سطح کیفی وکمی این رشته ورزشی گردد.
همچنین با مذاکرات انجام شده ما بین پیست اسکی توچال وهیات اسکی استان تهران مقررشد تا تسهیلات ویژه ی برای علاقمندان به فراگیری اسکی درنظرگرفته شود که این طرح بیشترمتوجه جوانان اجرا خواهد گردید.

/ 0 نظر / 15 بازدید